Прочетете повече за:

Базални импланти


имплантология

Базалните имплантати
са революционен и напълно нов метод за зъбно възстановяване,при който не се налага костозаместване дори при най-тежките случаи. Те са изработени от биосъвместима титаниева сплав.Те са едночастови/имплант и абатмънт са монолитно свързани/.

Какво представлява базалната имплантация?. Костта се състои от вътрешна гъбеста /спонгиозна/ част ,която е покрита с плътен костен слой/кортикалис/.Всеки базален имплант се поставя на поне две места в кортикалиса/бикортикално/.Кортикалисът,използван за закотвянето на базалните имплантати,е високо минерализиран и с висока степен на регенерация.Това гарантира интеграцията на зъбните имплантати и позволява имедиатното им натоварване.Различават се от кресталните/аксиални/имплантати по начина на поставяне, по начина на преразпределение на силите,но най-вече по планирането и изпълнението на протетичната конструкция и постоперативния режим.

Структура-дизайн на имплантите
Латерални базални импланати с голяма хоризонтална равнина и редуцирани вертикални части

Базални компресионни
винтове
с широк нарез за кортикално навлизане.

Латералните се поставят от страничните/латерални/ аспекти на челюстната кост. Наличната височина на костта може да е само 3мм.Изцяло кортикалната опора осигурява сигурно преразпределение на дъвкателното налягане и гарантирана остеоинтеграция

Винтовите се поставят без препариране на ламбо,през венеца без да се направи нито един разрез. Поставят се като кресталните имплантати,но предават налягането само върху кортикалната кост.

За повече информация: разгледайте клиничните случаи

Особености

базални импланти и винтове

• Базалните имплантати имат специална форма ,която позволява поставянето им дори при случаи на тежка костна атрофия т.е.при пациенти с "недостатъчно" кост

• Базалните имплантати се поставят в едно посещение чрез по – малко травматичен метод от този при традиционните крестални/аксиални/ имплантати

• Могат да се използват като задържащо средство за цели протези и позволяват на пациента незабавно възвръщане на дъвкателната функция

• Поставянето е най-подходящо при три или повече съседни липсващи зъби,защото е необходимо известно място в костта Предимства

• Базалните имплантати са подходящи за почти всички пациенти,дори тотално обеззъбени

• Базалните имплантати се прилагат дори при наличие на малка височина на вертикалната кост,необходимо е достатъчно хоризонтално количество кост

• Обичайната цел на лечението включва фиксирана конструкция/мост/ от 12 зъба на всяка челюст

• Подвижни протези могат да се поставят върху базалните имплантати и по този начин се подобрява задържането на протезите

• Единични корони също могат да се оставят върху едночастови базални имплантати.Те се натоварват веднага само при определени ситуации

• При базалните имплантати се създава Т-образен прорез в костта,който практически остава необтуриран непосредствено след поставянето.По този начин вътрекостния поток на течности и кръв не е нарушен,което позволява добро костно оздравяване и ремоделиране

• Върху полираните повърхности на импланта не е необходимо образуване на междинна кост,тези повърхности се интегрират веднага.Костта се възстановява така както при отсъствие на имплант.

• Нито интраоперативна или предоперативна инфекция може да повлияе резултата от лечението.Няма риск от развитие на периимплантит и костна загуба около имплантатите.Резистентността към инфекции прави изискванията към оралната хигиена на пациента и неговото съдействие по-малко взискателни

• Базалните имплантати са пръв избор при умерена или тежка атрофия на челюстите,както и в случаите при които пациентите желаят незабавно възвръщане на дъвкателната функция.

• Не е необходимо костозаместване(костна аугментация) и синус лифтинг преди поставянето на имплантатите

• Поставянето е възможно дори при пациенти с пародонтит.Тежки,безнадеждни пародонтални състояния могат да бъдат лекувани с базални имплантати в едно посещение.След премахването на пародонтално компроментираните меки тъкани и зъби,пациентът е незабавно готов за поставяне на имплантатите

• Денталният лекар поставя имплантатите в едно посещение като могат да се поставят непосредствено след изваждането на зъбите

• Възможните усложнения от имплантацията са минимални,защото поставянето е свързано с по-малко инвазивна хирургична интервенция,и имплантатите се поставят в дълбоките стерилни слоеве на костта.Това редуцира риска от инфекция няколко пъти спрямо кресталните/аксиални/имплантати

базални импланти

• Поставянето на базалните имплантатите има по-ниска цена от класическата процедура,защото са намалени етапите на лечение

• Рискът от инфекция и отхвърляне са минимални,тъй като имплантатите са резистентни на инфекция

• Могат да се поставят при пушачи и диабетициГрижа за имплантите шключва перфектна орална хигиена (четкане на зъбите, използване на конци за зъби, вода за уста) и редовни профилактични прегледи. В противен случай е много вероятно имплантирането да се компрометира и имплантът да бъде загубен.

ЕТАПИ:

• Трябва да се направи рентгенография.Прави се анализ и се изготвя план на лечение,който се обсъжда с пациента

• Подготовка на пациента и устната кухина за интервенцията

• Избор на индивидуални имплантати/с индивидуален дизайн/,съобразени с особеностите на пациента

• Процедурата по поставянето се предхожда от поставянето на местна/локална/анестезия

• Ако се налага екстракция на зъбите,имплантатите се поставят на техните места и надстройките/абатмъните/ се фиксират под необходимия ъгъл,за да се получи успоредност с поставените други зъбни имплантати

• Ортопедът взема отпечатък за зъботехническата лаборатория

• На третият ден след операцията се фиксира постоянната конструкция върху имплантатите и пациентът може да ги натоварва

• След операцията се правят рутинни контролни прегледи и панорамни снимки/на около 6 месеца/

 

За повече информация: разгледайте клиничните случаи