Прочетете повече за:


alt text

Лечението на кореновия канал е нехирургична процедура,която елиминира инфектираното кореново съдържимо-пулпата.Пулпата се премахва,каналът се обработва и изолира от околната среда.Кореновото лечение премахва етиологичните фактори,водещи до абсцес и позволява но костта и тъканите около зъба да оздравеят.Кореновото лечение обикновено изисква анестезия, за да се намали дискомфортът от процедурата и може да завърши в едно или няколко посещения в зависимост от сложността на необходимото лечение.

Лечението протича в следната последователност

Първа стъпка:

Зъбът се изследва и локален анестетик се поставя.След като зъбът е обезболен,се поставя кофердам-латексово платно,което изолира зъба и го предпазва от слюнката по време на целия процес

Втора стъпка:

Достъп до кореновите канали се осигурява през короната на зъба чрез подходящ кавитет и се използват малки инструменти-ръчни или машинни за премахване на пулпата и кореновото съдържимо.Придава се подходяща форма на каналите.

Трета стъпка:

След оформяне и почистване,каналите се запълват с биосъвместим материал,най-често гутаперка и силър.Съществуват няколко техники за запълване-централно щифтова,латерална кондензация,вертикална-топла кондензация, която осигурява запълването не само на основния канал,но и на всички латерални канали,които не могат да бъдат запълнени чрез останалите методи..

Четвърта стъпка:

Трябва да се постави корона или друга обтурация,за да се осигури защита на зъба и възстановяване на неговите функции.

Цена

Цената на процедурата варира в зависимост от фактори като броят канали в зъба
Горни фронтални зъби- 1корен и 1 канал
Горни първи премолари- 2 корена,2 канала
Горни втори премолари-1 или 2 корена, 1-2 канала
Горни молари- 3 корена,3-4 канала
Горни мъдреци-много аномалии
Долни фронтални зъби-1 корен,1-2 канала
Долни премолари-1 корен,1-2 канала
Долни молари- 2 корена, 3-4 канала
Дали лечението е хирургично или традиционно,дали се налага релечение

Ендодонтско релечение

При подходяща грижа зъбите,на които е проведено ендодонтско лечение, могат да останат в устата за цял живот.Но се случва и лекувани зъби да не оздравеят и да останат болезнени и инфектирани месеци или дори години след лечението.Ако зъбът не е излекуван,имате втори шанс чрез допълнителна процедура,която може да го спаси. Ако чувствате болки в лекуван преди зъб имате нужда от релечение.

Защо имате нужда от още една ендодонтска процедура

Както при всяка дентална или медицинска процедура,зъбът може да не се излекува както е очаквано поради няколко причини

  • Тесни или криви канали,които не са били излекувани първия път
  • Сложна канална анатомия,която не е била открита при предишното лечение
  • Поставянето на корона или друга обтурация е било забавено след завършването на лечението
  • Обтурацията не е предпазила вътрешността на зъба от слюнката и намиращите се в нея микроорганизми

В други случаи,нова причина може да доведе до неуспех при иначе излекуван зъб

  • Нов кариес може да достигне до заплънката и да  инфектира зъба отново
  • Прекалено широка, счупена или пукната корона може да доведе до нова инфекция
  • Фрактура на зъба

При релечение, денталният лекар ще отвори отново зъба,ще премахне обтурационните материали,които са сложени при първото лечение,внимателно ще изследва зъба,търсейки допълнителни канали или нова инфекция.След почистването и оформянето на каналите ще бъдат обтурирани отново и ще бъде поставена временна обтурация.След като зъбът се излекува,ще бъде поставена постоянна корона или обтурация.