Прочетете повече за:

Зъбни импланти


имплантология

Имплантатно-протетично лечение
Хората рано или късно през своя живот стигат до момент, в който са загубили един или няколко зъба. Решаването на този проблем може да се осъществи по няколко начина:

1. Чрез мост – в този случай, недостатък е, че трябва да се изпиляват съседните здрави зъби;

2. Чрез частични или тотални протези - недостатък е, че са подвижни;

3. Чрез поставянето на зъбен имплант – в повечето случаи това е най-добрият и оптимален вариант за лечение на липсващ зъб. Преимуществата са, че не се изпиляват съседните естествени зъби, а също така предпазва и от загуба на кост (което се наблюдава в предходните два случая).

Зъбните импланти се изработват от Тi (титан) – това е биоинертен материал (метал) с много добри механични качества. Има модул на еластичност по-близка до тази на костта в сравнение с други материали. Вече се изработват и импланти от Zr (цирконий). Този материал има цвят както на естествените зъби.

Циркониевите импланти е препоръчително да се използват в случаите, при които естетиката е водеща. Зъбният имплант е единственият вариант за заместване на липсващия зъб както по отношение на коронката, така и по отношение на корена.

Имлпантът действа като естествен зъбен корен, който прехвърля дъвкателните сили и запазва костта здрава. След като сте обсъдили всички възможни варианти за лечение с Вашия имплантолог и сте избрали точно този метод на възстановяване, следва планирането и поставянето на имплантите. Преди операцията трябва да се направи компютърна томография (СТ) и панорамна снимка. СТ позволява да се определи разстоянието на импланта до съседни анатомични структури като sinus maxillaris, canalis mandibularis, canalis mentalis и др. 3D изследването позволява прецизно планиране на лечение при сложни клинични случаи.

Костната плътност се изчислява през срезове от 1 mm. Определянето на костната плътност в различните участъци на рентгенографския образ осигурява определяне на най-доброто местоположение на зъбните импланти (посока, дълбочина и др.). След задълбочен клиничен анализ, денталният лекар избира най-добрата имплантологична система за Вас и преценя размера на имплантите, които ще се поставят във Вашия конкретен случай.

Съществуват много и най-различни имплантатни системи. Най-добри до момента са двучастовите винтови импланти. Нашата клиника работи с различни системи (с немски, швейцарски и южнокорейски произход), които са сертифицирани и отговарят на международните стандарти ISO. Оперативната интервенция започва с поставянето на локална анестезия (пациентът е в пълно съзнание) и се извършва поставянето на един или няколко импланта. Продължителността на процедурата зависи от броя на поставените импланти и сложността на конкретния случай. Стандартно операцията продължава от 30 min до 1 h (за 1 имплант). След поставянето на имплантите се слагат покривни винтове. Прави се контролна панорамна снимка.

Три до шест месеца по-късно е следващият етап от лечението – разкриване на зъбния имплант. Премахва се покривният винт и се поставя гингивооформител. Седем-десет дена по-късно той се сваля, поставя се специален трансферен щифт и се взема отпечатък с индивидуална лъжица. След вземането на отпечатъка, той се изпраща в зъботехническата лаборатория, а имплантът се затваря с гингивооформителя. След като протезната конструкция е готова, се поставя абатмънт върху зъбния имплант и се пристъпва към ажустирането и циментирането на конструкцията. Не е препоръчително поставянето на зъбни импланти при пациенти под 18 годишна възраст, тъй като не е завършен костния растеж. Няма ограничения в горната възрастова граница. Контраиндикации за поставянето на зъбни импланти са определени системни заболявания. Всеки пациент трябва да знае , че поставянето на зъбни импланти е безболезнена процедура, защото се извършва под упойка. На пациента се дават инструкции и указание как грижливо да почиства зъбните импланти и да спазва стриктна орална хигиена, защото успеваемостта на процедурата зависи изключително много и от личната отговорност на пациента. Правят се контролни профилактични прегледи през определен период от време.

За повече подробности: разгледайте галерията

имплантология

Методи на имплантиране

Методите на имплантиране най-общо биват 2 – имедиатно и късно имплантиране.

При имедиатното имплантиране зъбният имплант се поставя в костта веднага след екстракцията на зъба. Има възможност за ранно натоварване на зъбния имплант (*ако се използва имплант за имедиатно натоварване), защото веднага след поставянето му се изработва протезната конструкция (до 3 дни).

поставяне на импланти

Предимствата на този вид имплантиране са, че се съкращава периодът на лечението и е възможно веднага след имплантирането да се постави коронката върху зъбния имплант.

Късно имплантиране</u> - прилага се в случаите, когато се поставят зъбни импланти в предварително обеззъбени участъци. Късното имплантиране от своя страна бива едноетапно и двуетапно:

а) едноетапно – при него веднага се поставя гингивооформител. Протезирането може да се осъществи няколко дена след интервенцията (до 3 дни) или да се изчака период от 3-6 месеца (по преценка на имплантолога).
Предимство на този вид имплантиране е, че оперативната интервенция е лека и се понася добре от пациентите (атравматично, безкръвно и безболезнено);
а) двуетапно  - най-често използваният метод в имплантологията. В този случай се отпрепарира мукопериостално ламбо, поставят се зъбните импланти и ламбото се зашива. Изчакват се от три до шест месеца. Следващият етап включва разкриване на зъбните импланти и поставяне на абатмънтите (надстройките).
Най-важното предимство на този вид имплантиране е, че се осигурява по-дълъг период на остеоинтегриране на импланта в костта.

сдсдг

* Важно е да обсъдите с имплантолога кой метод е най-подходящ за Вашия конкретен случай. Всеки човек е строго индивидуален - ако за Вас се избере определен метод, то за друг пациент той може да е неприложим  или да е по-подходящ друг вариант.

Синус лифтинг

При вертикален недостиг на кост в дисталните участъци на горната челюст поставянето на зъбни импланти се предшества или провежда едновременно с повдигането на синусния под. Според достъпа синус лифтингът бива:

1. Синус лифтинг с латерален достъп (открит синус лифт) – при него се поставя локална анестезия и се отпрепарира мукопериостално ламбо. След осигурения достъп до латералната стена на синуса, с помощта на костен борер и при постоянно охлаждане с физиологичен р-р се отстранява част от костта. През цялото време се внимава да се запази целостта на синусната лигавица. Тя се повдига във вертикална посока със специална апаратура и инструментариум. След това се нанася костозаместващ материал и мембрана. В края на процедурата ламбото се зашива. Зъбната имплантация може да се осъществи по два начина: - По време на самата операция (едноетапно) - Отложено поставяне на имплантите

2. Синус лифтинг с крестален достъп (закрит синус лифт) – Извършва се под локална анестезия през костната алвеола. Методът е едноетапен. След като се достигне до пода на синуса се извършва трепанация на костта, а след това се повдига синусният под. Методът е по-атравматичен в сравнение с открития синус лифтинг. Възможно е да се наложи поставянето на костозаместващо вещество. Недостатък на този метод е, че има ограничено повдигане на синусната лигавица. В случаи, при които е наложително по-голямо повдигане на лигавицата, се извършва синус лифтинг с латерален достъп.

Протезиране върху зъбни импланти

Протезирането върху зъбни импланти е също толкова отговорна процедура, колкото и самото поставяне на зъбни импланти.

1. Протезиране върху зъбни импланти при частично обеззъбяване – осъществява се чрез изграждане на мост или единична корона:

*при липсващ единичен зъб - поставя се единична коронка върху надстройката на зъбния имплант;

*протезиране върху няколко импланта – изисква определен период на остеоинтеграция (изчаква се три месеца за долна челюст и от три до шест месеца за горна челюст). Елементите на протезната конструкция е добре да бъдат в блок (блок-коронки), чрез което се постига шиниращ ефект на цялата конструкция;

*при липсващи някоко зъба – възможно е поставянето на зъбни импланти, които да бъдат мостоносители и върху тях се поставя мостова конструкция;

*протезиране върху зъбни импланти и естествени зъби – в този случай като мостоносители се включват както зъбните импланти, така и естествените зъби. Пристъпва се към този вид протезиране по преценка на протезиста (той оценява състоянието на естествените зъби, колко надеждни ще са те след време и какви проблеми могат да възникнат след това).

2. Протезиране върху зъбни импланти при цялостно обеззъбяване: Съществуват три метода за закрепване на протезните конструкции върху зъбните импланти:

*Протези със ставно задържане – те се закрепят здраво върху два или четири зъбни импланта чрез специални приспособления в протезата. - Предимство е, че протезата е здраво закрепена върху зъбните импланти и може да бъде сваляна всеки ден, за да се почиства.

*Протези , които се закрепват върху надимплантатни траверси - имат гредички, които прикрепват протезата към надстройката, свързана с импланта. - Предимство е, че протезата е стабилна и може да се сваля ежедневно, за да се почиства.

*Протези - фиксирани коронки и мостове – поставят се шест или повече зъбни импланта и изкуствените зъби се прикрепват здраво към имплантите чрез циментиране. Този тип фиксирани корони и мостове не могат да бъдат сваляни. - Преимущество е, че най-много се доближава до естествените зъби.

Естетика в имплантологията

Цирконий върху импланти - фиксирани възстановявания от циркониев диоксид От естетична гледна точка, голям интерес представляват въведените наскоро абатмънти от циркониев диоксид. Този материал е изключително биосъвместим и осигурява стабилността на периимплантатните тъкани. За изработването на тези абатмънти е необходима специална CAD-CAM технология.

Предлагат се също така и фабрично изработени, единични и индивидуално модифициращи се скелети от циркониев диоксид. Тези надстройки се прилагат както във фронталната област, така и в областта на страничните зъби.

Надстройките могат да се дооформят с керамика, напр. от литиев дисиликат (IPS e.max). Препоръчително е фронталните структури да се покрият чрез послойна техника (IPS e.max Ceram), а дисталните скелети да се пресоват с IPS e.max ZirPress, за постигане на по-голяма механична здравина. Използването на циркониеви абатмънти, основно в комбинация с изцяло керамични възстановявания, има възможност да доведе до високо естетично и биосъвместимо възстановяване, което е изключително важно за фронталната област.

За повече подробности: разгледайте галерията