Прочетете повече за:

Орална хирургия


oralna hirurgia

Какво е Оралната хирургия ?

Оралната хирургия обхваща в пълен обем лечението на всички хирургични заболявания на устната кухина и асоциираните с тях заболявания на челюстите и лицево-челюстната област.

В дентална клиника Nurident ние предлагаме всички основни хирургични манипулации, които могат да се извършват в амбулаторни условия:

• Екстракция на зъби

• Екстракция на ретинирани и полуретинирани зъби (мъдреци)

• Отстраняване на кисти

• Апикална остеотомия

• Поставяне на зъбни импланти-описани са подробно в раздела имплантология

• Синус лифтинг-за повече информация,моля прочетете в раздела имплантология

• Корекция на френулума на езика и устните

• Пародонтална хирургия

• Корекция на алвеоларния гребен

Екстракция на зъби (изваждане на зъби) : безболезненото премахване на зъб или корени с минимална травма на околните тъкани след поставянето на анестезия.

Екстракция на ретинирани и полуретинирани зъби (мъдреци) : Ретинираните зъби представляват напълно оформени постоянни зъби, които не поникват в определените за всеки зъб срокове и не заемат определеното им място в зъбната редица, а остават включени в челюстната кост.

Когато зъбите са изцяло покрити от кост те се наричат ретинирани, а когато част от коронката на зъбите са пробили костта, се наричат полуретинирани зъби.

Ретинираните зъби могат да бъдат причина за възникването на фоликулярни кисти и възпалителни процеси, а при натиск върху съседни зъби могат да предизвикат резорбция на корените им , невралгични болки и ортодонтски аномалии в положението на зъбите.Лечението на този вид зъби се изразява в тяхното хирургично отсраняване .След местно обезоляване се отпрепарира ламбо, прави се трепанация (остраняване) на костта покриваща зъба, луксация и екстракция на зъба, ревизия на раната, адаптиране и зашиване на ламбото и постоперативни грижи.

Отстраняване на кисти : кистите в лицево-челюстната област биват одонтогенни(от зъбен произход) и неодонтогенни.

Кистите в челюстта са често срещано заболяване в денталната медицина .Тъй като в ранните стадии тяхното наличие е безболезнено за пациента , често кистите биват откривани на един по-късен етап, когато тяхното отстраняване вече е наложително. Изменението на тъканите в тези случаи може да доведе до хронични дефекти на челюстта или болки при всяко едно движение на челюстта.

При невъзможност за терапевтично лечение е необходимо да се извърши лечение с помощта на хирургични методи.. Те могат да бъдат различни, в зависимост от това дали зъба се запазва или не:

• с изваждане /екстрахиране/ на зъба

• без изваждане /екстрахиране/ на зъба - т.н.апикална остеотомия- през малко прозорче се отстранява само крайната част на зъба /апекса/ заедно с гранулома или кистата.

Корекция на алвеоларния гребен: оперативно отстраняване на екзостози(премахване на остри костни ръбове) и оформяне на оптимално протезно поле за целите на дефинитивното протетично лечение на горната или долна челюст.