Прочетете повече за:

Зъбно Протезиране


зъбни протези
Протетична дентална медицина

     Протетичната дентална медицина включва лечението на дефектите на зъбната коронка, цяло и частично обеззъбяване, зъбна абразия, както и наличието на парафункции – бруксизъм и бруксомания.
След като се постави диагноза и се анализират показанията и противопоказанията за протетично лечение, се съставя лечебен план. За всеки пациент той e строго индивидуален.
Най-общо протезирането бива подвижно, неподвижно и комбинирано:
Подвижно протезиране – включва всички тотални и частични плакови протези, пластмасови протези от мека пластмаса (напр. еластични Валпласт протези), моделно лети-скелетирани протези и др.

Обикновените плакови протези се изработват от акрилна пластмаса. Недостатък е, че са лесно чупливи. Също така пластмасата е твърда и за да свикне пациентът с нея, се изисква дълъд адапционен период.

Протези от Валпласт - изработени са от мека пластмаса и са по-комфортни за пациента. Могат да се прилагат при хора, които имат алергия към някоя от съставките на стандартната розова пластмаса. Те са високо естетични и при тях не се използват метални куки, които да влошават естетиката. Пациентите много по-бързо се адаптират към този вид протези.

Моделно лети – скелетирани протези – както показва и самото наименование, те притежават метален скелет. Металната плака върху небцето е тънка, осигурява здравина и комфорт за пациента и не пречи на говора.

 

  • протези

Неподвижно протезиране – включва различните видове коронки и мостове.
     Методите на изпиляване на зъбите според вида на препарационната граница биват: безпрагово (тангенциално) и прагово.
     По-старият начин на изпиляване е безпраговият. Безпраговите коронки имат редица недостатъци:

Надконтуриране на коронковия ръб, което води до увреждане на маргиналния пародонт; Често коронките са по-широки в основата си, защото няма ясна граница до къде трябва да достигне коронковият ръб; Лоша естетика, поради оголване на зъбното пънче; Преоцветяване на венеца. Предимствата на праговото изпиляване са безспорни: Възможност за оптимално разполагане на коронковия ръб спрямо зъбните структури и околните меки тъкани; Предотвратява се неестетичното и увреждащо венеца надконтуриране на изкуствената коронка в шиечната област на зъба; Възможност за точно пресъздаване на препарационната граница върху работния модел.

 В зависимост от материала, от който са изработени коронките или мостовете, те могат да бъдат металокерамични (с метален скелет), изцяло керамични, циркониеви и др.:

Металокерамичната коронка  е добър избор при силно разрушени зъби. Вътрешната част на короната се състои от метално кепе, върху което се нанасят послойно керамични маси. Връзката между керамиката и металната сплав е химична, което осигурява изключителна здравина. Съществува риск обаче от преоцветяване на венеца от металното кепе. Затова за отлична естетика, особено във фронталната част на съзъбието, е желателно да се протезира с изцяло керамични конструкции.

Изцяло керамичните коронки се изработват основно по два метода - чрез послойно нанасяне или пресоване.
- При първата техника (чрез послойно нанасяне) - керамиката се нанася    на отделни слоеве, като основата се изработва  от по-устойчива керамика, а горните слоеве осигуряват естетиката;
- При втория метод (чрез пресоване) – керамиката се изпича наведнъж, което осигурява изключителна здравина. Тези конструкции се изработват от литиев дисиликат (IPS e.max Ivoclar Vivadent).

протези зъбни

Комбинирано протезиране - фрез протези 
Този вид протезиране се състои от три групи елементи:
-неподвижна протезна конструкция (корона, мост, зъбен имплант и др.);
-задръжни, блокиращи и ретенционни елементи (стави, телескопи, траверси и др.);
-подвижна протезна конструкция (моделно лята протеза, плакова протеза).

Лечение на бруксизъм/бруксомания

Бруксоманията е парафункционална реакция на стискане на зъбите в статично положение без движение на долната челюст.
Бруксизмът (феномен на Кароли) – е парафункционална реакция  на скърцане със зъбите, която се получава при хоризонтални и странични плъзгателни движения на долната челюст, под действие на силно напрегнати дъвкателни мускули.
Уврежданията, причинени от тези парафункции се изразяват в пародонтални промени, болки в долночелюстната става и дъвкателните мускули, изменения в твърдите зъбни тъкани (зъбна абразия), фрактури в керамични възстановявания и др.
За профилактика се изработват специални оклузални шини от прозрачни еластични плаки. Предварително се вземат отпечатъци от горната и долната челюсти. Шините се слагат вечер (по време на сън) и предпазват зъбите от вредния навик. Желателно е също така пациентите със зъбни импланти, цялостно възстановяване с коронки и/или мостове (цирконий, керамика) да носят такива шини.